ASTROLOGISK TYDNINGSBOG II


Normalpris 298,00 kr

ASTROLOGISK TYDNINGSBOG II er en videreførelse og udvidelse af indholdet i det første bind, "Astrolgisk Tydningsbog I," nu udformet på en sådan måde, at den henvender sig til den øvede og mere viderekomne.


Bogen er opdelt i 7 kombinationsøvelser. De to første kombinationsøvelser "planet i tegn" og "planet i hus", er kun ændret i begrænset omfang fra tidligere udgivelser.


Den 3. kombinationsøvelse "planeter i aspekt" er skrevet helt om og udvidet betragteligt med mine egne erfaringer som rådgiver og tyder af klienters horoskoper gennem mange år. De konkrete indhold her er ikke blot klienternes egne udsagn, men stammer også fra min kombination med en grafologisk vurdering af karakteren sammenholdt med klienternes horoskoper. Herved er beskrivelsen ikke blot blevet bredere, men også beriget med konkrete eksempler på mulige udtryk for de astrologiske aspektforhold.


Der er desuden vedlagt nogle billedlige udtryk for planeterne, der kan hjælpe de, der er mere billedligt forestillende, til selv at danne og forstå de planetare væsenskræfter, samt hvad der foregår mellem to planeter i aspekt.


Endelig er den tidligere formlære erstattet af en kort vejledning i at finde helheden eller temaet i horoskopet. Der er herefter indsat fire helt ny kombinationsøvelser: 


  1. Kombinationsøvelse med "planetophobninger i tegn, huse og kvadranter". 
  2. Kombinationsøvelse med "den almene udvikling gennem kredsens værdidimensioner" 
  3. Kombinationsøvelse med "kombination af tegnkvadranter med huskvadranter" 
  4. Kombinationsøvelse med "kombination af Oppositioner i tegn og huse".

Relaterede bøger