Astrologi

ASTROLOGISK TYDNINGSBOG


Normalpris 268,00 kr

ASTROLOGISK TYDNINGSBOG er en i sig selv afrundet omfattelse af astrologien. Indholdet er formet på en sådan måde, at det sigter mod både at kunne inspirere den øvede samtidig med, at den henvender sig til begynderen.

Første del gennemgår astrologiens historie fra Stonehenge over Ægypten op gennem den græske filosofi til i dag.

Herefter gennemgås astronomiens syn på vort solsystem.

Indføringen i den astrologiske tydning indledes med de 12 tegns opdeling i kvadranter, handleform-lideform, aktivitetsformer og temperamenter.

Disse dele kombineres og ledes logisk over i fremlæggelsen af de enkelte tegn og deres psykologiske profil.

De 12 huse følger den samme fremgangsmåde, dog med lidt andre benævnelser.

Solsystemets planeter fremlægges som et billede på vore indre væsenskræfter. Inddelingen i modsætningspar følges af en beskrivelse af de enkelte planeter.

Planeternes forbindelser som aspekter gennemgås alment og afsluttes med en gennemgang af samtlige 45 aspekter mellem planeterne både som indbyrdes supplerende, opsplittende og i konjunktion med hinanden.

 

Hard cover, 2020

129 sider, 60 afbildninger i farve

Relaterede bøger